Home


y:txbtu~gtg& - yGhc{gtud

v] 1 > v] 2

btbwvug vwlsob =w&FtgbNtJ;bT >
ltlwJr; bntbtl& mkrmrk vhbtk d;t& >>15>>
vhb rmr fUtu t; bntbtsl bwSfUtu t;UntufUh =w&Ft fuU Dh YJk GKCkdwh vwlsob fUtu ln t; ntu;u>

ytc{CwJlt֘tufUt& vwlhtJr;oltu~swol >
btbwvug ;w fUti;ug vwlsob l rJ;u >>16>>
nu yswol! c{јtufUvg; mc tufU vwlhtJ;eo n, vh;w nu fwU;evwt! bwSfUtu t; ntufUh vwlsob ln ntu;t, gtrfU b fUtt;e; ytih gu mc c{tr= fuU tufU fUt tht merb; ntulu mu yrlg n> >>16>>

mntgwdvgo;bngo=Tc{Ktu rJ=w& >
htrtk gwdmntt;tk ;u~ntuhttrJ=tu slt& >>17>>
c{t fUt stu YfU r=l ni, WmfUtu YfU nsth a;wgowde ;fU fUe yJr" Jtt ytih htrt fUtu Ce YfU nsth a;wgwode ;fU fUe yJr" Jtt stu vwhM ;J mu stl;u n, Ju gtudesl fUt fuU ;J fUtu stllu Jtu n> >>17>>

yg;t=Tg;g& mJto& CJgnhtdbu >
htgtdbu eg;u ;tiJtg;mktfuU >>18>>
mkvqKo ahtah Cq;dK c{t fuU r=l fuU JuN fUt b yg; mu y:to; c{t fuU mqb Nheh mu Wvl ntu;u n ytih c{t fUe htrt fuU JuNfUt b Wm yg; ltbfU c{t fuU mqb Nheh b ne el ntu st;u n> >>18>>

Cq;d{tb& m YJtgk CqJt CqJt eg;u >
htgtdbu~JN& vt:o CJgnhtdbu >>19>>
nu vt:o! Jne gn Cq;mbw=tg Wvl ntu-ntufUh f]Ur; JN b yt htrt fuU JuN fUt b el ntu;t ni ytih r=l fuU JuN fUt b rVUh Wvl ntu;t ni> >>19>>

vh;bt;w CtJtu~gtu~g;tu~g;tmlt;l& >
g& m mJuoMw Cq;uMw lgmw l rJlgr; >>20>>
Wm yg; mu Ce yr; vhu =qmht y:to; rJGK stu mlt;l yg; CtJ ni, Jn vhb r=g vwhM mc Cq;t fuU lx ntulu vh Ce lx ln ntu;t> >>20>>

yg;tu~Gh Rgw;;bt& vhbtk dr;bT >
gk tg l rlJ;o;u ;tb vhbk bb >>21>>
stu yg; IyGhO Rm ltb mu fUnt dgt ni, Wme yGh ltbfU yg; CtJ fUtu vhdbr; fUn;u n ;:t rsm mlt;l yg; CtJ fUtu t; ntufUh blwg Jtvm ln yt;u, Jn buht vhb "tb ni> >>21>>

vwhM& m vh& vt:o Cgt gJlggt >
ggt;& :trl Cq;trl gul mJorb=k ;;bT >>22>>
nu vt:o! rsm vhbtbt fuU yk;do; mJoCq; ni ytih rsm mra=tl=Dl vhbtbt mu gn mb; sd; vrhvqKo ni, Jn mlt;l yg; vhb vwhM ;tu ylg Cr mu ne t; ntulu gtug ni> >>22>>

gt fUtu JltJrtbtJ]t aiJ gturdl& >
gt;t gtr; ;k fUtk Jgtrb Ch;MoC >>23>>
nu yswol! rsm fUt b Nheh gtd fUh dY Y gtudesl ;tu Jtvm l tixlu Jte dr; fUtu ytih rsm fUt bku dY Y Jtvm tixlu Jte dr; fUtu ne t; ntu;u n, Wm fUt fUtu y:to; =tult btdtu fUtu fUdt> >>23>>

yrlgtuor;hn& Nw& Mbtmt WthtgKbT >
;t gt;t dAr; c{ c{rJ=tu slt& >>24>>
rsm btdo b gtur;bog yrl-yrCbtle =uJ;t n, r=l fUt yrCbtle =uJ;t ni, Nw vG fUt yrCbtle =uJ;t ni ytih WthtgK fuU A& bnelt fUt yrCbtle =uJ;t ni, Wm btdo b bhfUh dY Y c{Jutt gtudesl WvgwU =uJ;tyt tht f{Ub mu u stY stfUh c{ fUtu t; ntu;u n> >>24>>

"qbtu htrt;:t f]UK Mbtmt =rGKtglbT >
;t atbmk gtur;gtuode tg rlJ;o;u >>25>>
rsm btdo b "qbtrCbtle =uJ;t ni, htrt yrCbtle =uJ;t ni ;:t f]UK vG fUt yrCbtle =uJ;t ni ytih =rGKtgl fuU A& bnelt fUt yrCbtle =uJ;t ni, Wm btdo b bhfUh dgt yt mfUtb fUbo fUhlu Jtt gtude WvgwU =uJ;tyt tht f{Ub mu u dgt yt akbt fUe gtu; fUtu t; ntufUh Jdo b yvlu NwC fUbtu fUt VU CtudfUh Jtvm yt;t ni> >>25>>

Nw f]UKu d;e u;u sd;& NtJ;u b;u >
YfUgt gtgltJ]rt bggtJ;o;u vwl& >>26>>
gtrfU sd; fuU =tu fUth fuU- Nw ytih f]UK y:to; =uJgtl ytih rv;]gtl btdo mlt;l btlu dY n> Rlb YfU tht dgt yt rsmmu Jtvm ln tixlt v\z;t, Wm vhb dr; fUtu t; ntu;t ni ytih =qmhu fuU tht dgt yt rVUh Jtvm yt;t ni y:to;T sb-b]gw fUtu t; ntu;t ni> >>26>>

li;u m];e vt:o stlgtude bwr; fUal >
;btmJuoMw fUtuMw gtudgwUtu CJtswol >>27>>
nu vt:o! Rm fUth Rl =tult btdtu fUtu ;J mu stlfUh fUtuRo Ce gtude bturn; ln ntu;t> Rm fUthK nu yswol! ;q mc fUt b mbcwr v mu gtud mu gwU ntu y:to; rlhk;h buhe tr; fuU rY mt"l fUhlu Jtt ntu> >>27>>

Ju=uMw gtuMw ;v&mw aiJ=tlMw gvwgVUk r=xbT >
ygu; ;mJorb=k rJr=Jtgtude vhk :tlbwvir; atbT >>28>>
gtude vwhM Rm hng fUtu ;J mu stlfUh Ju=t fuU v\Zlu b ;:t gt, ;v ytih =tltr= fuU fUhlu b stu vwgVU fUnt ni, Wl mcfUtu rl&mk=un W֘kDl fUh st;t ni ytih mlt;l vhb v= fUtu t; ntu;t ni> >>28>>

` ;mr=r; e b=TCdJ=Tde;tmqvrlMmw c{rJtgtk gtudNttue f]UKtswolmkJt=u yGh c{gtudtu ltbtxbtu~gtg& >>8>>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.