Home


y: lJbtu~gtg& - htsrJthtsdwgtud

v] 1 > v] 2

R=k ;w ;u dw;bk JgtglmqgJu >
ttlk rJttlmrn;k gttJt btugmu~NwCt;T >>1>>
e CdJtl ctuu- ;wS =tuM=]rxhrn; CU fuU rY Rm vhb dtuvleg rJttl mrn; ttl fUtu vwl& Ce Ctr; fUdt, rsmfUtu stlfUh ;q =w&Fv mkmth mu bwU ntu stYdt>

htsrJt htsdwk vrJtrb=bwtbbT >
gGtJdbk "g mwmwFk fU;wobggbT >>2>>>
gn rJttl mrn; ttl mc rJtyt fUt htst, mc dtuvlegt fUt htst, yr; vrJt, yr; Wtb, gG VUJtt, "bogw, mt"l fUhlu b c\zt mwdb ytih yrJltNe ni>

y"tlt& vwhMt "bogtg vh;v >
ytg btk rlJ;o;u b]gwmkmthJborl >>3>>
nu vhk;v! Rm WvgwU "bo b thrn; vwhM bwSfUtu l t; ntufUh b]gwv mkmth af{U b C{bK fUh;u hn;u n>

bgt ;;rb=k mJ sd=gUbqL;lt >
b:trl mJoCq;trl l atnk ;uMJr:;& >>4>>
bwS rlhtfUth vhbtbt mu gn mc sd;T s mu cVoU fuU m=]N vrhvqKo ni ytih mc Cq; buhu yk;do; mkfUv fuU yt"th r:; n, fU;w Jt;J b b Wlb r:; ln >

l a b:trl Cq;trl vg bu gtudbiJhbT >
Cq;C]l a Cq;:tu bbtbt Cq;CtJl& >>5>>
Ju mc Cq; bwSb r:; ln n< fU;w buhe RoJheg gtudNrU fUtu =uF rfU Cq;t fUt "thK-vtuMK fUhlu Jtt ytih Cq;t fUtu Wvl fUhlu Jtt Ce buht ytbt Jt;J b Cq;t b r:; ln ni>

g:tfUtNr:;tu rlgk Jtgw& mJotdtu bntlT >
;:t mJtorK Cq;trl b:tlegwv"thg >>6>>
simu ytfUtN mu Wvl mJot rJahlu Jtt bntlT Jtgw m=t ytfUtN b ne r:; ni, Jimu ne buhu mkfUv tht Wvl ntulu mu mkvqKo Cq; bwSb r:; n, Yumt stl>

mJoCq;trl fUti;ug f]U; gtr; btrbfUtbT >
fUvGgu vwl;trl fUvt=J rJm]stgnbT >>7>>
nu yswol! fUvt fuU y; b mc Cq; buhe f]Ur; fUtu t; ntu;u n y:to;T f]Ur; b el ntu;u n ytih fUvt fuU ytr= b WlfUtu b rVUh ha;t >

f]U; JtbJxg rJm]strb vwl& vwl& >
Cq;d{tbrbbk f]UlbJNk f]U;uJoNt;T >>8>>
yvle f]Ur; fUtu ykdefUth fUhfuU JCtJ fuU c mu vh;kt Y Rm mkvqKo Cq;mbw=tg fUtu cth-cth WlfuU fUbtu fuU ylwmth ha;t >

l a btk ;trl fUbtorK rlclr; "l@g >
W=tmelJ=tmelbmkU ;uMw fUbomw >>9>>
nu yswol! Wl fUbtu b ytmrUhrn; ytih W=tmel fuU m=]N (rsmfuU mkvqKo fUtgo fU;]oJ CtJ fuU rclt yvlu ytv mtt btt ne ntu;u n WmfUt ltb W=tmel fuU m=]N ni) r:; bwS vhbtbt fUtu Ju fUbo ln ct";u>

bgtgGuK f]Ur;& mqg;u mahtahk >
nu;wltlul fUti;ug sdrvrhJ;o;u >>10>>
nu yswol! bwS yr"t;t fuU mfUtN mu Uf]Ur; ahtah mrn; mJosd; fUtu ha;e ni ytih Rm nu;w mu ne gn mkmthaf{U Dqb hnt ni>

yJstlr; btk bqZt btlwM ;lwwbtr;bT>
vhk CtJbstl;tu bb Cq;bnuJhbT >>11>>
buhu vhbCtJ fUtu (de;t ygtg 7 jtufU 24 b =uFlt atrnY) l stllu Jtu bq\Z tud blwg fUt Nheh "thK fUhlu Jtu bwS mkvqKo Cq;t fuU bntlT RoJh fUtu ;wA mbS;u n y:to;T yvle gtud btgt mu mkmth fuU Wth fuU rY blwg v b rJah;u Y bwS vhbuJh fUtu mt"thK blwg btl;u n>

btuDtNt btuDfUbtoKtu btuDttlt rJau;m& >
htGmebtmwh aiJ f]U; bturnl r;t& >>12>>
Ju g:o ytNt, g:o fUbo ytih g:o ttl Jtu rJrG;rat yttlesl htGme, ytmwhe ytih bturnle f]Ur; fUtu (rsmfUtu ytmwhe mkv=t fuU ltb mu rJ;thvqJofU CdJtl lu de;t ygtg 16 tufU 4 ;:t tufU 7 mu 21 ;fU b fUnt ni) ne "thK rfUY hn;u n>

bntbtl;w btk vt:o =iJ f]Ur;btr;t& >
Csglgblmtu ttJt Cq;tr=bgbT >>13>>
vhk;w nu fwU;evwt! =iJe f]Ur; fuU (RmfUt rJ;thvqJofU JKol de;t ygtg 16 tufU 1 mu 3 ;fU b =uFlt atrnY) ytr; bntbtsl bwSfUtu mc Cq;t fUt mlt;l fUthK ytih ltNhrn; yGhJv stlfUh ylg bl mu gwU ntufUh rlhk;h Cs;u n>

m;;k fUe;og;tu btk g;;a =]\ZJ{;t& >
lbg;a btk Cgt rlggwUt Wvtm;u >>14>>
Ju =]\Z rlag Jtu CUsl rlhk;h buhu ltb ytih dwKt fUt fUe;ol fUh;u Y ;:t buhe tr; fuU rY gl fUh;u Y ytih bwSfUtu cth-cth Ktb fUh;u Y m=t buhu gtl b gwU ntufUh ylg ub mu buhe Wvtmlt fUh;u n>

ttlgtul atggu gs;tu btbwvtm;u >
YfJul v]:Jul cnw"t rJJ;tubwFbT >>15>>
yg jtud stu ttl fuU ylwNejl tht gt buk jdu hn;u n , Ju CdJtlT fe vqst Wlfu yg v buk , rJrJ" vtuk buk ;:t rJJ v buk fh;u n>

ynk f{U;whnk gt& J"tnbnbtiM"bT >
bkttu~nbnbuJtgbnbrlhnk ;bT >>16>>
f{U;w b , gt b , J"t b , ytiMr" b , bkt b , D]; b , yrl b ytih nJlv rf{Ugt Ce b ne >

rv;tnbg sd;tu bt;t "t;t rv;tbn& >
Juk vrJtbtfUth }mtb gswhuJ a >>17>>
Rm mkvqKo sd;T fUt "t;t y:to;T "thK fUhlu Jtt YJk fUbtu fuU VUfUtu =ulu Jtt, rv;t, bt;t, rv;tbn, stllu gtug, (de;t ygtg 13 tufU 12 mu 17 ;fU b =uFlt atrnY) vrJt ytfUth ;:t }UJu=, mtbJu= ytih gswJuo= Ce b ne >Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.