Home


y: m;btu~gtg& - ttlrJttlgtud

v] 1 > v] 2

e CdJtlwJta& bgtm;blt& vt:o gtudk gwksb=tg& >
ymkNgk mbd{k btk g:t ttgrm ;A]Kw >>1>>
e CdJtl ctuu- nu vt:o! ylg ub mu bwSb ytm; ra; ;:t ylg CtJ mu buhu vhtgK ntufUh gtud b dt yt ;q rsm fUth mu mvqKo rJCqr;, c, YJgtor= dwKt mu gw;, mcfuU ytbv bwSfUtu mkNghrn; stludt, WmfUtu mwl>

ttlk ;u~nk mrJttlrb=k JgtgNuM;& >
gttJt lun Cqgtu~gtt;gbJrNg;u >>2>>
b ;uhu rY Rm rJttl mrn; ;J ttl fUtu mvqKo;gt fUdt, rsmfUtu stlfUh mkmth b rVUh ytih fwUA Ce stllu gtug NuM ln hn st;t>

blwgtKtk mntuMw fUra;r; rmgu >
g;;tbrv rmtltk fUrabtk Jurt ;J;& >>3>>
nstht blwgt b fUtuRo YfU buhe tr; fuU rY gl fUh;t ni ytih Wl gl fUhlu Jtu gturdgt b Ce fUtuRo YfU buhu vhtgK ntufUh bwSfUtu ;J mu y:to; g:t:o v mu stl;t ni>

Cqrbhtvtu~ltu Jtgw& Fk bltu cwrhuJ a >
ynkfUth R;egk bu rClt f]Ur;hx"t >>4>>
yvhugrb;Jgtk f]Ur;k rJr bu vhtbT >
seJCq;tk bntctntu ggu=k "tgo;u sd;T >>5>>
v]Je, s, yrl, Jtgw, ytfUtN, bl, cwr ytih ynkfUth Ce- Rm fUth gu ytX fUth mu rJCtrs; buhe f]Ur; ni> gn ytX fUth fuU Cu=t Jte ;tu yvht y:to; buhe s\z f]Ur; ni ytih nu bntctntu! Rmmu =qmhe fUtu, rsmmu gn mvqKo sd; "thK rfUgt st;t ni, buhe seJvt vht y:to; au;l f]Ur; stl>

Y;tulerl Cq;trl mJtoKegwv"thg >
ynk f]Ulg sd;& CJ& g;:t >>6>>
nu yswol! ;q Yumt mbS rfU mvqKo Cq; Rl =tult f]Ur;gt mu ne Wvl ntulu Jtu n ytih b mvqKo sd; fUt CJ ;:t g y:to;T mvqKo sd; fUt bq fUthK >

bt& vh;hk ltgrfUrak=r; "lksg >
brg mJorb=k tu;k mqtu brKdKt RJ >>7>>
nu "lksg! bwSmu rCl =qmht fUtuRo Ce vhb fUthK ln ni> gn mvqKo sd; mqt b mqt fuU brKgt fuU m=]N bwSb dw:t yt ni>

hmtu~nbmw fUti;ug Ctrb NrNmqgogtu& >
KJ& mJoJu=uMw N=& Fu vtihMk l]Mw >>8>>
nu yswol! b s b hm , abt ytih mqgo b fUtN , mvqKo Ju=t b ytfUth , ytfUtN b N= ytih vwhMt b vwhMJ >

vwgtu d"& v]r:gtk a ;usatrb rJCtJmti >
seJlk mJoCq;uMw ;vatrb ;vrJMw >>9>>
b v]Je b vrJt (N=, vNo, v, hm, dk" mu Rm mkd b RlfuU fUthK v ;btttyt fUt d{nK ni, Rm ct; fUtu vx fUhlu fuU rY WlfuU mt: vrJt N= stu\zt dgt ni>) dk" ytih yrl b ;us ;:t mvqKo Cq;t b WlfUt seJl ytih ;vrJgt b ;v >

cesk btk mJoCq;tltk rJr vt:o mlt;lbT >
cwrcworb;tbrb ;us;usrJltbnbT >>10>>
nu yswol! ;q mvqKo Cq;t fUt mlt;l ces bwSfUtu ne stl> b cwrbtlt fUe cwr ytih ;usrJgt fUt ;us >

ck cJ;tk atnk fUtbhtdrJJrso;bT >
"btorJhtu Cq;uMw fUtbtu~rb Ch;MoC >>11>>
nu Ch;uX! b cJtlt fUt ytmr; ytih fUtbltyt mu hrn; c y:to; mtbtgo ytih mc Cq;t b "bo fuU ylwfqU y:to; Ntt fuU ylwfqU fUtb >

gu aiJ mtrJfUt CtJt htsmt;tbmtagu >
bt YJur; ;trJr l Jnk ;uMw ;u brg >>12>>
ytih Ce stu mJ dwK mu Wvl ntulu Jtu CtJ n ytih stu hstu dwK mu ntulu Jtu CtJ n, Wl mcfUtu ;q IbwSmu ne ntulu Jtu nO Yumt stl, vh;w Jt;J b (de;t y. 9 tufU 4-5 b =uFlt atrnY) Wlb bik ytih Ju bwSb ln nik>

rtrCdwoKbgiCtoJihurC& mJorb=k sd;T >
bturn;k ltrCstltr; btbug& vhbggbT >>13>>
dwKt fuU fUtgo v mtrJfU, htsm ytih ;tbm- Rl ;elt fUth fuU CtJt mu gn mtht mkmth- trKmbw=tg bturn; ntu hnt ni, RmerY Rl ;elt dwKt mu vhu bwS yrJltNe fUtu ln stl;t>

=iJe uMt dwKbge bb btgt =whggt >
btbuJ gu v;u btgtbu;tk ;hr; ;u >>14>>
gtrfU gn ytirfUfU y:to; yr; y=TCw; rtdwKbge buhe btgt c\ze =w;h ni, vh;w stu vwhM fuUJ bwSfUtu ne rlhk;h Cs;u n, Ju Rm btgt fUtu W֘kDl fUh st;u n y:to;T mkmth mu ;h st;u n>

l btk =wf]Ur;ltu bqZt& v;u lht"bt& >
btggtv;ttlt ytmwhk CtJbtr;t& >>15>>
btgt tht rslfUt ttl nht st awfUt ni, Yumu ytmwh-JCtJ fUtu "thK rfUY Y, blwgt b lea, =qrM; fUbo fUhlu Jtu bq\Z tud bwSfUtu ln Cs;u>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.