Home


y: m;=Ntu~gtg& _ ttgrJCtdgtud

v] 1 > v] 2

yswol WJta& gu NttrJr"bwm]g gs;u gtrJ;t&>
;uMtk rlXt ;w fUt f]UK mJbtntu hs;b&>>1>>
yswol ctuu- nu f]UK! stu blwg Ntt rJr" fUtu gtdfUh t mu gwU Y =uJtr=fUt vqsl fUh;u n, WlfUe r:r; rVUh fUtil-me ni? mtrJfUe ni y:Jt htsme rfkUJt ;tbme?

e CdJtlwJta& rtrJ"t CJr; t =urnltk mt JCtJst>
mtrJfUe htsme aiJ ;tbme aur; ;tk t]Kw>>2>>
e CdJtlT ctuu- blwgt fUe Jn Ntteg mkfUtht mu hrn; fuUJ JCtJ mu Wvl t (yl; sbt b rfUY Y fUbtu fuU mrt; mkfUth mu Wvl Ro t IIJCtJstOO t fUne st;e ni>) mtrJfUe ytih htsme ;:t ;tbme-Yumu ;elt fUth fUe ne ntu;e ni> WmfUtu ;q bwSmu mwl >

mJtlwvt mJog t CJr; Cth;>
tbgtu~gk vwhMtu gtu gA[& m YJ m&>>3>>
nu Cth;! mCe blwgt fUe t WlfuU y;&fUhK fuU ylwv ntu;e ni> gn vwhM tbg ni, RmrY stu vwhM sime tJtt ni, Jn Jgk Ce Jne ni >

gs;u mtrJfUt =uJtgGhGtkrm htsmt&>
u;tCq;dKtkttgu sg;u ;tbmt slt&>>4>>
mtrJfU vwhM =uJt fUtu vqs;u n, htsm vwhM gG ytih htGmt fUtu ;:t yg stu ;tbm blwg n, Ju u; ytih Cq;dKt fUtu vqs;u n >

yNttrJrn;k Dtuhk ;g;u gu ;vtu slt&>
=CtnEthmkgwUt& fUtbhtdctrJ;t&>>5>>
stu blwg Ntt rJr" mu hrn; fuUJ bl& fUrv; Dtuh ;v fUtu ;v;u n ;:t =C ytih ynEth mu gwU YJk fUtblt, ytmrU ytih c fuU yrCbtl mu Ce gwU n >

fUNog;& Nheh:k Cq;d{tbbau;m&>
btk aiJt;& Nheh:k ;trJTgtmwhrltgtlT>>6>>
stu Nheh v mu r:; Cq; mbw=tg fUtu ytih y;&fUhK b r:; bwS vhbtbt fUtu Ce f]UN fUhlu Jtu nik (Ntt mu rJh WvJtmtr= Dtuh ytahKt tht Nheh fUtu mwFtlt YJk CdJtlT fuU ykNJv seJtbt fUtu juN =ult, Cq; mbw=tg fUtu ytih y;gtobe vhbtbt fUtu IIf]UN fUhltOO ni>), Wl yttrlgt fUtu ;q ytmwwh JCtJ Jtu stl

ytnthJrv mJog rtrJ"tu CJr; rg&>
gt;v;:t =tlk ;uMtk Cu=rbbk t]Kw>>7>>
Ctusl Ce mcfUtu yvle-yvle f]Ur; fuU ylwmth ;el fUth fUt rg ntu;t ni> ytih Jimu ne gt, ;v ytih =tl Ce ;el-;el fUth fuU ntu;u n> WlfuU Rm v]:fTU-v]:fTU Cu= fUtu ;q bwS mu mwl >

ytgw& mJcthtugmwFer;rJJ"olt&>
hgt& rl"t& r:ht t ytntht& mtrJfUrgt&>>8>>
ytgw, cwr, c, yhtug, mwF ytih er; fUtu c\Ztlu Jtu, hmgwU, rafUlu ytih r:h hnlu Jtu (rsm Ctusl fUt mth Nheh b c; fUt ;fU hn;t ni, WmfUtu r:h hnlu Jtt fUn;u n>) ;:t JCtJ mu ne bl fUtu rg-Yumu ytnth y:to;T Ctusl fUhlu fuU v=t:o mtrJfU vwhM fUtu rg ntu;u n>

fUxTJjJKtgwK;eKGrJ=trnl&>
ytntht htsmguxt =w&FNtufUtbg=t&>>9>>
fU\zJu, Fu, JKgwU, c; dhb, ;eFu, Fu, =tnfUthfU ytih =w&F, ra;t ;:t htudt fUtu Wvl fUhlu Jtu ytnth y:to;T Ctusl fUhlu fuU v=t:o htsm vwhM fUtu rg ntu;u n >

gt;gtbk d;hmk vqr; vgworM;k a g;T>
WrAxbrv atbugk Ctuslk ;tbmrgbT>>10>>
stu Ctusl y"vfUt, hmhrn;, =wdo"gwU, ctme ytih WrAx ni ;:t stu yvrJt Ce ni, Jn Ctusl ;tbm vwhM fUtu rg ntu;t ni >

yVUtfUtrETGrCgottu rJr"=]xtu g Rg;u>
gxgbuJur; bl& mbt"tlg m mtrJfU&>>11>>
stu Ntt rJr" mu rlg;, gt fUhlt ne fU;og ni- Rm fUth bl fUtu mbt"tl fUhfuU, VU l atnlu Jtu vwhMt tht rfUgt st;t ni, Jn mtrJfU ni >

yrCm"tg ;w VUk =Ct:obrv aiJ g;T>
Rg;u Ch;uX ;k gtk rJr htsmbT>>12>>
vh;w ni yswol! fuUJ =CtahK fuU rY y:Jt VU fUtu Ce =]rx b hFfUh stu gt rfUgt st;t ni, Wm gt fUtu ;q htsm stl >

rJr"nelbm]xtlk btnelb=rGKbT>
trJhrn;k gtk ;tbmk vrhaG;u>>13>>
Ntt rJr" mu nel, yl =tl mu hrn;, rclt btt fuU, rclt =rGKt fuU ytih rclt t fuU rfUY stlu Jtu gt fUtu ;tbm gt fUn;u n >

=uJrsdwhttvqslk NtiabtsoJbT>
c{agobrnkmt a Nthehk ;v Wg;u>>14>>
=uJ;t, c{tK, dwh, (gnt IdwhO N= mu bt;t, rv;t, ytatgo ytih J] YJk yvlu mu stu rfUme fUth Ce c\zu nt, Wl mcfUtu mbSlt atrnY>) ytih ttleslt fUt vqsl, vrJt;t, mh;t, c{ago ytih yrnkmt- gn Nheh- mc"e ;v fUnt st;t ni >Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.