Home


y: a;w=oNtu~gtg& _ dwKtgrJCtdgtud

v] 1 > v] 2

e CdJtlwJta& vhk Cqg& Jgtrb ttltlk btlbwtbbT >
gttJt bwlg& mJou vhk rmrrb;tu d;t& >>1>>
e CdJtl ctuu- ttlt b Ce yr;Wtb Wm vhb ttl fUtu b rVUh fUdt, rsmfUtu stlfUh mc bwrlsl Rm mkmth mu bwU ntufUh vhb rmr fUtu t; ntu dY n>

R=k ttlbwvtrg bb mt"gobtd;t& >
mdou~rv ltuvstg;u gu l g:r; a >>2>>
Rm ttl fUtu ytg fUhfuU y:to; "thK fUhfuU buhu Jv fUtu t; Y vwhM m]r fuU ytr= b vwl& Wvl ln ntu;u ytih gfUt b Ce gtfwU lne ntu;u>

bb gturlbon=Tc{ ;rbdC ="tgnbT >
mCJ& mJoCq;tltk ;;tu CJr; Cth; >>3>>
nu yswol! buhe bn;T-c{v bq-f]Ur; mvqKo Cq;t fUe gturl ni y:to; dCto"tl fUt :tl ni ytih b Wm gturl b au;l mbw=tgv dCo fUtu :tvl fUh;t > Wm s\z-au;l fuU mkgtud mu mc Cq;t fUe Wvr; ntu;e ni>

mJogturlMw fUti;ug bq;og& mCJr; gt& >
;tmtk c{ bnturlhnk ces=& rv;t >>4>>
nu yswol! ltlt fUth fUe mc gturlgt b rs;le bqr;ogt y:to; Nheh "the tKe Wvl ntu;u n, f]Ur; ;tu Wl mcfUe dCo"thK fUhlu Jte bt;t ni ytih b ces fUtu :tvl fUhlu Jtt rv;t >

mJk hs;b Rr; dwKt& f]Ur;mCJt& >
rlclr; bntctntu =unu =urnlbggbT >>5>>
nu yswol! mJdwK, hstudwK ytih ;btudwK -gu f]Ur; mu Wvl ;elt dwK yrJltNe seJtbt fUtu Nheh b ct";u n>

;t mJk rlboJtfUtNfUbltbgbT >
mwFmkdul cltr; ttlmkdul atlD >>6>>
nu rlvtv! Wl ;elt dwKt b mJdwK ;tu rlbo ntulu fuU fUthK fUtN fUhlu Jtt ytih rJfUth hrn; ni, Jn mwF fuU mc" mu ytih ttl fuU mc" mu y:to; WmfuU yrCbtl mu ct";t ni>

hstu htdtbfkU rJr ;]KtmkdmbwJbT >
;rlcltr; fUti;ug fUbomkdul =urnlbT >>7>>
nu yswol! htdv hstudwK fUtu fUtblt ytih ytmrU mu Wvl stl> Jn Rm seJtbtU fUtu fUbtu ytih WlfuU VU fuU mc" b ct";t ni>

;bJttlsk rJr btunlk mJo=urnltbT >
bt=tgrltrC;rlcltr; Cth; >>8>>
nu yswol! mc =untrCbtrlgt fUtu bturn; fUhlu Jtu ;btudwK fUtu ;tu yttl mu Wvl stl> Jn Rm seJtbt fUtu bt= (Rkrgt ytih yk;&fUhK fUe g:o auxtyt fUt ltb bt= ni) ytg (fU;og fUbo b yJ]rtv rlhb;t fUt ltb ytg ni) ytih rlt tht ct";t ni>

mJk mwFu mksgr; hs& fUborK Cth; >
ttlbtJ]g ;w ;b& bt=u mksggw; >>9>>
nu yswol! mJdwK mwF b dt;t ni ytih hstudwK fUbo b ;:t ;btudwK ;tu ttl fUtu ZfUfUh bt= b Ce dt;t ni>

hs;batrCCqg mJk CJr; Cth; >
hs& mJk ;baiJ ;b& mJk hs;:t >>10>>
nu yswol! hstudwK ytih ;btudwK fUtu =ctfUh mJdwK, mJdwK ytih ;btudwK fUtu =ctfUh hstudwK, Jimu ne mJdwK ytih hstudwK fUtu =ctfUh ;btudwK ntu;t ni y:to; c\Z;t ni>

mJothuMw =unu~rbfUtN Wvstg;u >
ttlk g=t ;=t rJtrJ]k mJrbgw; >>11>>
rsm mbg Rm =un b ;:t y;&fUhK ytih Rrgt b au;l;t ytih rJJufU NrU Wvl ntu;e ni, Wm mbg Yumt stllt atrnY rfU mJdwK c\Zt ni>

tuC& J]rththC& fUboKtbNb& v]nt >
hsgu;trl stg;u rJJ]u Ch;MoC >>12>>
nu yswol! hstudwK fuU c\Zlu vh tuC, J]rt, Jt:ocwr mu fUbtu fUt mfUtbCtJ mu ythC, yNtr; ytih rJMg Ctudt fUe tmt- gu mc Wvl ntu;u n>

yfUtNtu~J]rta bt=tu btun YJ a >
;bgu;trl stg;u rJJ]u fwUhl=l >>13>>
nu yswol! ;btudwK fuU c\Zlu vh y;&fUhK ytih Rkrgt b yfUtN, fU;og-fUbtu b yJ]rt ytih bt= y:to; g:o auxt ytih rltr= y;&fUhK fUe bturnle J]rtgt - gu mc ne Wvl ntu;u n>

g=t mJu J]u ;w gk gtr; =unC];T >
;=tutbrJ=tk tufUtlbtr;v;u >>14>>
sc gn blwg mJdwK fUe J]r b b]gw fUtu t; ntu;t ni, ;c ;tu Wtb fUbo fUhlu Jtt fuU rlbo r=g Jdtor= tufUt fUtu t; ntu;t ni>Copyright 2002 - 2011 HungamaMasti™. All Rights Reserved.
Best viewed with Internet Explorer 5.0 and above and on 800 x 600 screen resolution.